Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Ingyenes szállítás és csomagponti átvétel  25 000.- forint feletti vásárlásnál! Ingyenes szállítás és csomagponti átvétel 25 000.- forint feletti vásárlásnál!

Árucsere és visszaküldés

Menete:Hibás, hiányos  termék esetén ingyenesen küldünk csereterméket telefonos illetve elektronikus levélben történő egyeztetés alapján. Amennyiben ugyanolyan terméket nem tudunk biztosítani választhatsz más, legalább annyi értékben mint az eredeti termék volt. Ilyenkor is díjmentes a cseretermék kiküldése számodra, csak a felmerülő különbséget számlázzuk ki és ezt az összeget kell kiegyenlítened a futárnál.

Lehetőség van nem hibából vagy hiányosságból eredő termékcserére is, ilyenkor az új számla elkészítésénél beszámítjuk a visszaküldendő terméket. Felhívjuk figyelmed, hogy ebben az esetben újra terhelésre kerül a kiszállítási díj.

Minden, árucsere tranzakciónál kérjük, hogy a cserélendő terméket zárt (lehetőleg kartondoboz) csomagolásba készítsd elő a futár érkezéséig. Az árucseréket kizárólag futárszolgálattal vagy személyesen üzletünkben bonyolítjuk, ilyenkor csomagpontos átvételre nincs lehetőség.

Amennyiben a megrendelt és kifizetett termék bármilyen okból nem nyeri el tetszésedet 14 napon belül lehetőséged van elállni a vásárlástól. Ekkor a vásárolt terméket a mellékelt számlával együtt kell visszaküldened részünkre a 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 14. szám alatti Játékboltba. Amint beérkezik hozzánk küldeményed utalással megtérítjük részedre a vételárat.

Ez irányú szándékodat mindig jelezd felénk írásban a webshop@formatex.hu címen.

 

További irányelvek:
 
  • Termékszavatosság

 

1.  A Vásárló a termék hibája esetén a gyártóval vagy a  forgalmazóval, importőrrel (a  továbbiakban           együttesen:           Gyártó)              szemben     érvényesítheti termékszavatossági igényét érvényesíthet, ha a fenti kellékszavatossági jogával nem kíván élni.

 

2.  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

3.  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti.

 

5.  Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja.

 

6.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén A Vásárlónak

kell bizonyítania.

 

7.  A     gyártó     (forgalmazó)     kizárólag     akkor     mentesül     termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-     a  terméket  nem  üzleti  tevékenysége  körében  gyártotta,  illetve  hozta

forgalomba, vagy

-     a  hiba  a  tudomány  és  a  technika  állása  szerint  a  forgalomba  hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered.

 

8.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

9.  A  Vásárló  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági igényt egyszerre,                egymással       párhuzamosan                               nem       érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vásárló.

 

  • Jótállás

 

1.  A Webáruház jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.

 

 

  • Elállás

 

1.  A termék átvételétől számított 14 napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

 

2.  Az elállási szándék szóban (telefonon vagy a Webáruház székhelyén), írásban (postai úton vagy a Webáruház székhelyén átvetett levélben) vagy e-mailben közölhető   vagy  jelzett   egyértelmű  nyilatkozattal,   vagy  a  fogyasztó   és   a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján.

 

3.  A Webáruház mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a  szállítási  költséget,  amíg  a  fogyasztó  vissza  nem  szolgáltatta  részére  a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

 

  • Jogviták

 

1.  A  vásárló  a Webáruházzal  szemben  vitás kérdésekben  békéltető  testülethez vagy bírósághoz fordulhat, illetve fogyasztóvédelmi panaszt terjeszthet elő.

 

2.  A Webáruház vonatkozásában a jogviták, panaszok intézésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek:

 

  • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető

Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax:

06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

  • Budai  Központi  Kerületi  Bíróság  (1021  Budapest,  Budakeszi  út  51/B., Levelezési cím: 1525 Bp. Pf.: 223., Központi telefonszám: +36-1-391-4930)
  • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052

Budapest, Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., Telefonszám:

+36-30-940-7039, E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu